Герб Украины  
На головну сторінку Національної комісії регулювання електроенергетики України  
Укр  |   Eng  |   Рус
розширений пошук
 
Порядок подання запиту на інформацію
версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики України

07.07.2011 № 1295

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25.07.2011 за № 914/19652

 

 

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія регулювання електроенергетики України

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі – НКРЕ).

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЕ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

 

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЕ із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається НКРЕ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі – форма запиту), затверджену НКРЕ.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕ та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі НКРЕ за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Запитувач може отримати форму запиту в загальному відділі управління справами НКРЕ за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 202.

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ, з 9.00 до 18.00, у п’ятницюз 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

2.10. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЕ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

Начальник юридичного управління                                          В.І. Морозова

 

Електронний архів
Підписка на новини
Список файлів
Як сприяти розвитку ринкових відносин в енергетиці України?
зменшити податки
створити єдиний енергетичний ходдинг
запровадити конкуренцію серед виробників
запровадити конкуренцію серед постачальників
інше
Відповісти
результати опитування
22 липня 2017