Герб Украины  
На головну сторінку Національної комісії регулювання електроенергетики України  
Укр  |   Eng  |   Рус
розширений пошук
 
______________________________________________________________
версія для друку

Указом Президента України від 8 грудня 1994 року №738 з метою забезпечення ефективності функціонування енергетичної галузі країни утворено незалежний позавідомчий постійно діючий державний орган - Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

У 1997 році правовий статус НКРЕ, як органу державного регулювання в електроенергетиці, був закріплений Законом України "Про електроенергетику".

Указом Президента України від 19 серпня 1997 року №853 "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" розширено коло питань діяльності НКРЕ і до повноважень НКРЕ віднесено регулювання господарюючих суб'єктів у сфері видобутку та реалізації нафти і газу, транспортування і розподілу природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопроводами.

 Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року №1167/2000 Національну комісію регулювання електроенергетики України визначено центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України. Цим Указом додатково покладено функції регулювання суб'єктів природних монополій у сферах транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин магістральними трубопроводами, а також регулювання діяльності суб'єктів господарювання на суміжних ринках з постачання природного газу та його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами.

НКРЕ здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженому Указом Президента України від 14 березня 1995 року №213/95 (в редакції Указу Президента України від 21.04.98 №335/98). Роботу Комісії забезпечує апарат, до складу якого входять функціональні управління та відділи. Також НКРЕ має свої представництва в Автономній Республіці Крим та всіх областях України.

Основними напрямками діяльності НКРЕ є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо функціонування оптового ринку електричної енергії;

- державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

- сприяння розвитку конкуренції з виробництва й постачання електричної енергії, видобутку, зберігання та реалізації газу і нафти;

- формування та забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

- захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу та нафти;

розроблення(удосконалення) і впровадження правил користування електричною енергією для промислових споживачів і населення;

- розроблення та затвердження правил надання населенню послуг з газопостачання;

- видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу, постачання електричної енергії, зберігання та постачання природного газу, транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

- здійснення контролю щодо дотримання ліцензіатами Умов та Правил підприємницької діяльності на території України та застосування відповідних санкцій до них;

- інші завдання, визначені законодавчими та нормативними актами.

Для вирішення поставлених завдань НКРЕ:

- розробляє та затверджує нормативно-правові акти, що належать до її компетенції;

- відповідно до діючого законодавства вносить зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

- впроваджує державну політику щодо ринкового формування цін на електроенергію, газ, нафту, тарифів на їх транспортування, зберігання, постачання, розподіл;

- розробляє та затверджує алгоритм оптового ринку електричної енергії.

- видає ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

- в межах своєї компетенції проводить перевірку суб'єктів ліцензованої діяльності в електроенергетичній та нафтогазовій галузі та приймає рішення згідно з чинним законодавством;

- здійснює інші повноваження, передбачені діючими законодавчими і нормативними актами.  

Електронний архів
Підписка на новини
Список файлів
Як сприяти розвитку ринкових відносин в енергетиці України?
зменшити податки
створити єдиний енергетичний ходдинг
запровадити конкуренцію серед виробників
запровадити конкуренцію серед постачальників
інше
Відповісти
результати опитування
22 липня 2017