Герб Украины  
На головну сторінку Національної комісії регулювання електроенергетики України  
Укр  |   Eng  |   Рус
розширений пошук
 
Звіт про базове відстеження результативності постанови НКРЕ від 22.09.2011 № 1579
версія для друку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта:

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України "Про затвердження Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами" (далі – Постанова).

Набрання чинності з 21.10.2011 р.

 

Найменування виконавця заходів з відстеження:

Національна комісія регулювання електроенергетики України.

 

Цілі прийняття акта:

Основною метою прийняття постанови є виконання вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 серпня 2010 року (протокол № 41).

 

Строк виконання заходів з відстеження:

З 01.03.2012 р. по 04.04.2012 р. (35 календарних днів).

 

Тип відстеження:

Базове.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Методом одержання результатів відстеження є статистичні дані, отримані шляхом аналізу звернень суб’єктів господарювання до центрального апарату НКРЕ щодо надання пропозицій та зауважень до оприлюдненого проекту регуляторного акту.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Основними показниками для відстеження є кількість звернень замовників послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами та ліцензіатів, що провадять господарську діяльність з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, щодо застосування вимог Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Після набрання чинності постановою НКРЕ "Про затвердження Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами" її результативність визначається такими кількісними та якісними показниками:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.

Дія акта не передбачає надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

2) Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акту.

Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, які отримали ліцензію на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (станом на 04.04.2012 р. таких суб’єктів налічується 2), а також на всіх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які є власниками природного газу (кількість таких суб’єктів є необмеженою).

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта.

Після прийняття акта суб’єкти господарювання не будуть витрачати додаткові кошти і час.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення були розміщені на офіційному web-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

НКРЕ на відповідні запити суб’єктів господарювання надає необхідні роз’яснення щодо норм регуляторного акту.

Отже, рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом запровадження регуляторного акту є запобігання зловживанню газотранспортними підприємствами своїм монопольним становищем та створення рівних умов для всіх замовників при укладенні договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Запровадження даного регуляторного акту дозволить:

- створити рівні умови для всіх замовників послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

- чітко визначити права та обов’язки газотранспортних підприємств та замовників послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

-  підвищити взаємну відповідальність газотранспортних підприємств та замовників послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

- запобігти зловживанню газотранспортними підприємствами своїм монопольним становищем.

 

 

Голова Ліквідаційної комісії НКРЕ                                                                             С. Тітенко

 

17.04.2012

 

Електронний архів
Підписка на новини
Список файлів
Як сприяти розвитку ринкових відносин в енергетиці України?
зменшити податки
створити єдиний енергетичний ходдинг
запровадити конкуренцію серед виробників
запровадити конкуренцію серед постачальників
інше
Відповісти
результати опитування
22 липня 2017